Έλεγχος Υγείας

Φροντίστε την υγεία σας!

Η Medisana παρακολουθεί την αρτηριακή σας πίεση, τον παλμικό ρυθμό, τη θερμοκρασία και σας φροντίζει.