Παρακολούθηση Ύπνου

Τώρα μπορείτε να έχετε ακριβή και ολοκληρωμένη ανάλυση των συνηθειών κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ελέγχει το βάθος και τη διάρκεια του ύπνου, τον καρδιακό ρυθμό, τον ρυθμό αναπνοής και τις κινήσεις.
SC 800, Παρακολούθηση του ύπνου με Bluetooth 4.0, Sleepace

Ακριβής και ολοκληρωμένη ανάλυση των συνηθειών κατά τη διάρκεια του ύπνου