Πιεσόμετρο Καρπού HGH

Ακριβείς μετρήσεις αρτηριακής πίεσης από τον καρπό

Πιεσόμετρο Καρπού HGH

Ακριβείς μετρήσεις αρτηριακής πίεσης από τον καρπό
                   
                   
                   
                   
      Με ένδειξη αρρυθμίας.
Πολύ μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη.
60 θέσεις αποθήκευσης.
           
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)