Πιεσόμετρο Καρπού HGN

Ακριβείς μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης από τον καρπό με μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη

Πιεσόμετρο Καρπού HGN

Ακριβείς μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης από τον καρπό με μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη
                   
                   
                   
          Ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από τον καρπό
60 θέσεις για 2 χρήστες
Ένδειξη αρρυθμίας
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)