Πιεσόμετρο με φωνητική λειτουργία BU 535

Πιεσόμετρο με φωνητική λειτουργία και ένδειξη αρρυθμίας

Πιεσόμετρο με φωνητική λειτουργία BU 535

Πιεσόμετρο με φωνητική λειτουργία και ένδειξη αρρυθμίας
                   
                   
                   
          Ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από το μπράτσο
Με φωνητική λειτουργία (GB, FR, RU, ES, GR, AR)
Με ένδειξη αρρυθμίας
120 μνήμες για 2 χρήστες
Μεγάλη περιχειρίδα
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)