Πιεσόμετρο Μπράτσου με Bluetooth BU 550 connect

SPORT LINE. Ακριβής ένδειξη από το μπράτσο, με το φούσκωμα της περιχειρίδας επιτρέπεται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Πιεσόμετρο Μπράτσου με Bluetooth BU 550 connect

SPORT LINE. Ακριβής ένδειξη από το μπράτσο, με το φούσκωμα της περιχειρίδας επιτρέπεται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
                   
                   
                   
          Γρηγορότερα αποτελέσματα χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία του-Με το φούσκωμα της περιχειρίδας επιτρέπεται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
Ένδειξη αρρυθμίας
500 θέσεις αποθήκευσης για 2 χρήστες 
Πολύ μεγάλα ψηφία για εύκολη ανάγνωση 
Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth  στο VitaDock App
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)