Πιεσόμετρο Μπράτσου BU 510

Ακριβής μέτρηση της πίεσης από το μπράτσο
51160_BU_510_01
51160_BU_510_application_02

Πιεσόμετρο Μπράτσου BU 510

Ακριβής μέτρηση της πίεσης από το μπράτσο
                   
                   
                   
                   
           

Εφαρμογή | Χαρακτηριστικά:

Ενδείξεις: συστολική, διαστολική, παλμούς, ημερομηνία, ώρα.
Ένδειξη αρρυθμίας.
Διαγνωστική λειτουργία με χρωματική ένδειξη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
90 θέσεις αποθήκευσης.
Υπολογίζει τον Μ.Ο. όλων των μετρήσεων.
Πολύ μεγάλη περιχειρίδα (διαστάση 22-36 cm).
Πολύ μεγάλα ψηφία για εύκολη ανάγνωση.
Με θήκη αποθήκευσης.
Πιστοποιημένη ιατρική συσκευή.

       
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)