Πιεσόμετρο μπράτσου BU 512

Πιεσόμετρο μπράτσου με ένδειξη αρρυθμίας

Πιεσόμετρο μπράτσου BU 512

Πιεσόμετρο μπράτσου με ένδειξη αρρυθμίας
                   
                   
          Ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από το μπράτσο
Ένδειξη αρρυθμίας
Ιδιαίτερα μεγάλα ψηφία για εύκολη ανάγνωση
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βάσει του Π.Ο.Υ. με φωτεινή ένδειξη
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)