Πιεσόμετρο μπράτσου BU 535

Πιεσόμετρο μπράτσου με ένδειξη αρρυθμίας

Πιεσόμετρο μπράτσου BU 535

Πιεσόμετρο μπράτσου με ένδειξη αρρυθμίας
                   
                   
                   
          Ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από το μπράτσο
Ένδειξη αρρυθμίας
120 μνήμες για 2 χρήστες
Μεγάλα ψηφία για εύκολη ανάγνωση
Μεγάλη περιχειρίδα
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)