Πιεσόμετρο μπράτσου MTX

Πιεσόμετρο Μπράτσου με Bluetooth MTX connect

Πιεσόμετρο μπράτσου MTX

Πιεσόμετρο Μπράτσου με Bluetooth MTX connect
                   
                   
                   
      Ακριβής ένδειξη της αρτηριακής πίεση από το μπράτσο, με ακρίβεια μετρήσεων για σοβαρά κυμαινόμενη αρτηριακή πίεση, ένδειξη αρρυθμίας και εύχρηστη περιχείρίδα EasyForm.            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)