Διεύθυνση:
Χελμού 11, Νέο Ηράκλειο
Αθήνα
Αττική
14122
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
210 2750932
Φαξ:
210 2750019