Συσκευή Εισπνοών IN 550 Pro

Για στοχευμένη θεραπεία των παθήσεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού

Συσκευή Εισπνοών IN 550 Pro

Για στοχευμένη θεραπεία των παθήσεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)