Συσκευή Θεραπείας με φως DC 300

Συσκευή Θεραπείας με φως DC 300

Συσκευή Θεραπείας με φως DC 300

Συσκευή Θεραπείας με φως DC 300
                   
                   
                   
          Συσκευή θεραπείας με φως
2 τύποι θεραπείας σε μια συσκευή
Μπλε φωτισμός για την αντιμετώπιση της ακμής
Κόκκινο φως για την αναζωογόνηση του δέρματος
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)