Όροι χρήσης

Η εταιρεία Medisana (εφεξής θα καλείται και η "Εταιρεία") σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της. Οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την επίσκεψη και τη χρήση της. Πριν χρησιμοποιήσετε το υλικό της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απόλυτα σύμφωνοι με τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης της.

Πεδίο Χρήσης

Η www.medisana.gr και το περιεχόμενο της είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο εκτός Ελλάδας ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω της www.medisana.gr σε χώρα που πιθανόν απαγορεύεται, θα θεωρείται ως μη γενομένη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει την ποσότητα ή ακόμη και να μην προχωρήσει στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών τις οποίες παρέχει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της www.medisana.gr προστατεύεται από τις Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή μέρους της, παρά μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφής αδείας της Εταιρείας και με την απαραίτητη επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της. Η αντιγραφή, έκθεση, διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση κειμένου ή φωτογραφίας της Ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε μέσο, απαιτεί ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν την Ιστοσελίδα, δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί το οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικό ή βιομηχανικό ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Medisana ή τρίτων.

Σήματα

Απαγορεύεται ρητά η χρήση και/ή παραποίηση στις Ονομασίες προϊόντων και τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Είναι παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Η Εταιρεία θα προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Γίνεται αναφορά στην Πολιτική Ιδιωτικότητα και παράθεση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών της Ιστοσελίδας στις παρακάτω παραγράφους.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Ερωτήματα, σχόλια και προτάσεις που θα λάβει η Εταιρεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, θα τα θεωρήσει ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία και τεχνική θα έχει λάβει, με εξαίρεση των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο της Πολιτικής Ιδιωτικότητας.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Η www.medisana.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους και αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους. Ομοίως η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτές. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν εγκρίνει ή συστήνει το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες τρίτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία θα περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Δεν παρέχει ωστόσο καμία εγγύηση για την ανά πάσα στιγμή ενημερότητα, ακρίβεια ή πληρότητα της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων. Ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Αποζημίωση

Ο χρήστης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε παραβίαση των όρων χρήσης και αγορών της Ιστοσελίδας είτε από δόλο είται από αμέλεια.

Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι λιανικές τιμές οι οποίες περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Τα έξοδα αποστολής για το ύψος των οποίων ο πελάτης θα ενημερώνεται πριν από την παραγγελία του, θα υπολογίζονται στο τελικό κόστος κάθε παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, αλλά δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Η συναλλαγή θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία, και μόνο τότε. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπαναχωρήσει και δεν εκπληρώσει μία παραγγελία, το τίμημα που έχει ήδη εισπραχθεί θα επιστρέφεται.

Τρόποι πληρωμής

α) Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.

β) Πληρωμή με PayPal. Πληρώνετε την παραγγελία με τον PayPal λογαριασμό σας. Ο λογαριασμός θα χρεωθεί την ημέρα της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν από τη σελίδα login του PayPal.

γ) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

Εγγυήσεις Προϊόντων

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση:

- Medisana: 3 έτη με την απόδειξη αγοράς

- Ecomed by Medisana: 2 έτη με την απόδειξη αγοράς

- Promed by Medisana: 2 έτη με την απόδειξη αγοράς

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης:

- Για τις πρώτες 15 ημερολογιακές μέρες από την αγορά των προϊόντων, τα έξοδα αποστολής από και προς τον πελάτη βαρύνουν την εταιρείας μας.

- Από την 16η έως και τη λήξη της εγγύησης τα έξοδα αποστολής από τον πελάτη προς την εταιρεία μας, βαρύνουν τον πελάτη, ενώ η επιστροφή του προϊόντος βαρύνει την Εταιρεία.

- Εφόσον έχει παρέλθει ο χρόνος της εγγύησης ο πελάτης πρέπει να πληρώσει 7 ευρώ, ώστε να ελεγχθεί τον προϊόν από το Τεχνικό Τμήμα και στη συνέχεια το Τεχνικό Τμήμα θα ενημερώσει τον πελάτη για το επιπλέον κόστος, αν υπάρχει, προκειμένου να προχωρήσει στην επισκευή του. Ο απαραίτητος χρόνος για τον έλεγχο και την επισκευή του προϊόντος είναι 3 έως 4 ημέρες από την παραλαβή του.

Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που ορίζει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, με την προτεινόμενη από την εταιρεία μεταφορική ή courier.

Έξοδα αποστολής

Για παραγγελία άνω των 100 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδας. Για παραγγελία κάτω των 100 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 4,50 ευρώ.

Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων

Τα προϊόντα τα οποία και αποστέλλονται, καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της λήγει με την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων

Κατά την παράδοσης της παραγγελίας σας, συνιστούμε να ελέγξετε την κατάσταση της παραλαβής σας και το άθικτο της συσκευασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα κλπ. Επιστροφές προβλέπονται στις περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή του. Θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό της περιεχόμενο αχρησιμοποίητο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την Εταιρεία.

β) Σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του, αρκεί αυτό να είναι στην άθικτη (κλειστή) συσκευασία του. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Και στις δύο περιπτώσεις ο πελάτης φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη βλάβη των προϊόντων έως και την επιστροφή τους στην Εταιρεία. Προτείνουμε η επιστροφή να εκτελείται με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή με χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορέων (courier).

Χρήση από άτομο κάτω των 18 ετών

Η χρήση της ιστοσελίδας από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, απαγορεύεται.

Γενικά περί Όρων Χρήσης

Η εγκυρότητα των όρων δεν επηρεάζεται από το γεγονός του να κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός κάποιος από τους ανωτέρω Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει έναν ή το σύνολο των Όρων Χρήσης, και από τη στιγμή της εμφάνισής τους στην Ιστοσελίδα θεωρείται ότι οι Χρήστες έχουν ειδοποιηθεί. Είναι δικαίωμα της Εταιρείας να τροποποιήσει το υλικό της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Μη προσωπικά δεδομένα

Όταν επισκεφθείτε για πρώτη φορά την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας αρχεία αναγνώρισης (cookies), τα οποία και θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή σας στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, κάθε φορά που θα την επισκεφθείτε. (Η τεχνολογία αυτή συλλέγει αθροιστικά πληροφορίες για το χρόνο και τον τρόπο επίσκεψης κάθε χρήστη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, και σε καμία

περίπτωση δεν συγκρατεί προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες προσδιορίζουν την ταυτότητα του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν στην Εταιρεία να βελτιώσει την ποιότητα της Ιστοσελίδας και την παροχή υπηρεσιών της).

Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία εάν δεν παραλάβει από τον χρήστη, οικειοθελώς τα προσωπικά του δεδομένα, δεν τα συλλέγει. Η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων του χρήστη είναι απαραίτητη για την Εταιρεία, για να επεξεργαστεί την παραγγελία του. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει του Νόμου 2472/1997 περί "Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα", των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι η Εταιρεία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται με την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός και αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις Αρχές.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση του πρωτοκόλλου Secure Socket (SSL).

Ανήλικοι

Η Εταιρεία δεν συλλέγει για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους.

Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα εμφανίζονται έγκαιρα στην Ιστοσελίδα.

Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Με το Νόμο 2472/1997 και άρθρα 11 έως και 14, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβαση, αντίρρησης και παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα.

Αποδοχή όρων

Η χρήση του Ιστοτόπου της Εταιρείας, σημαίνει την αποδοχή και την συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ανωτέρω. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας μας.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στη Medisana, Χελμού 11, Νέο Ηράκλειο, TK 14122, 2102750932 για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..