Ανταλλακτική λυχνία για IPL800

Ανταλλακτική λυχνία για IPL800 (1τεμ.).

Ανταλλακτική λυχνία για IPL800

Ανταλλακτική λυχνία για IPL800 (1τεμ.).
                   
                   
                   
                   
                   
           50.000 παλμοί.