Απωθητής νεκρού δέρματος για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Απωθητής νεκρού δέρματος για σπρώξιμο του υμενίου των νυχιών

Απωθητής νεκρού δέρματος για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Απωθητής νεκρού δέρματος για σπρώξιμο του υμενίου των νυχιών