Δίσκος με χοντρούς ζαφειρένιους κόκκους για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Για κόντεμα χονδρών νυχιών με λιμάρισμα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης τους.

Δίσκος με χοντρούς ζαφειρένιους κόκκους για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Για κόντεμα χονδρών νυχιών με λιμάρισμα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης τους.