Κυλινδρική φρέζα για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Για τρόχισμα των σκληροποιημένων επιφανειών των νυχιών

Κυλινδρική φρέζα για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Για τρόχισμα των σκληροποιημένων επιφανειών των νυχιών