Περιχειρίδα για τα πιεσόμετρα μπράτσου BU550/BU575

Ανταλλακτική περιχειρίδα (διάσταση 22-42cm)

Περιχειρίδα για τα πιεσόμετρα μπράτσου BU550/BU575

Ανταλλακτική περιχειρίδα (διάσταση 22-42cm)