Περιχειρίδα για τα πιεσόμετρα μπράτσου CardioDock/CardioDock 2

Ανταλλακτική περιχειρίδα "Easy form" (διάσταση 30-42cm)

Περιχειρίδα για τα πιεσόμετρα μπράτσου CardioDock/CardioDock 2

Ανταλλακτική περιχειρίδα "Easy form" (διάσταση 30-42cm)