Στρογγυλά αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για TDΡ/BTS

4 στρογγυλά ηλεκτρόδια (διάσταση 70mm), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για TENS, EMS και Ted

Στρογγυλά αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για TDΡ/BTS

4 στρογγυλά ηλεκτρόδια (διάσταση 70mm), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για TENS, EMS και Ted