Τροχός ζαφειρίου λεπτόκοκκος για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Για κόντεμα των νυχιών με λιμάρισμα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης τους.
Σημείωση: κρατήστε σταθερά τη συσκευή και τροχίστε μόνο προς μία κατεύθυνση.

Τροχός ζαφειρίου λεπτόκοκκος για τις συσκευές manicure/pedicure Medistyle S/L/A & MPS

Για κόντεμα των νυχιών με λιμάρισμα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης τους.
Σημείωση: κρατήστε σταθερά τη συσκευή και τροχίστε μόνο προς μία κατεύθυνση.