Υδρόλυμα με άρωμα Πεύκου

10 ml υδρόλυμα, για τους υγραντήρες Medibreeze/Ultrabreeze και για τους διαχυτές αρώματος AD610/AD620/AD630/AD640

Υδρόλυμα με άρωμα Πεύκου

10 ml υδρόλυμα, για τους υγραντήρες Medibreeze/Ultrabreeze και για τους διαχυτές αρώματος AD610/AD620/AD630/AD640