Για iPhone, iPad, iPod touch, H/Y και διάφορες Android συσκευές , με βέλτιστη Δικτυακή ανάλυση


  PC Software 
Windows XP ή πλέον πρόσφατο
 
         
  Mac software
Mac OS X (110KB). Σημείωση: Περιορισμένη συμβατότητα με Mac OSX 10.8, "Mountain Lion". Δείτε Οδηγίες κατασκευής κεφάλαιο 6
   
         
    User interface 2.1.1.5
1MB