Υγρόμετρο

Για ένα υγιές περιβάλλον.


Για μέτρηση της υγρασίας, απλά και εύχρηστα, για ένα σπίτι ευχάριστο και υγιεινό.
Υγρόμετρο HG 100

Μετράει την υγρασία και την θερμοκρασία δωματίου για ένα υγιές περιβάλλον σε ...